Nyhet 24 sep 2015

14 nya kårer och nationer antagna till Bästa Festen

Nu är det klart vilka 14 nya kårer och nationer som ansluter sig till IQ:s och Sveriges förenade studentkårers (SFS) satsning Bästa Festen. Bästa Festen syftar till att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.

Nu är det klart vilka 14 nya kårer och nationer som ansluter sig till IQ:s och Sveriges förenade studentkårers (SFS) satsning Bästa Festen. Bästa Festen syftar till att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.

– Nio kårer och nationer har arbetat sedan i våras för att skapa ett mer inkluderande studentliv. Nu kliver ytterligare 14 kårer och nationer på tåget. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang i studentrörelsen för att förändra den egna alkoholkulturen, säger Caroline Sundberg, ordförande SFS.

De fjorton nya studentkårerna och nationerna som nu går med i Bästa Festen är: Umeå Naturvetar- och teknologkår, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) i Linköping, Jönköpings Studentkår, Linnéstudenterna i Växjö och Kalmar, Gefle studentkår, Gymnastik- och Idrottshögskolans Studentkår, Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS), Kungliga Musikhögskolans Studentkår och SöderS på Södertörn. Dessutom ansluts fem nationer: Blekingska nationen i Lund och Norrlands nation, Södermanlands-Nerikes nation, Uplands nation och Västgöta nation i Uppsala.

De medverkande studentkårerna och nationerna i Bästa Festen kommer bland annat arbeta med att:

  • hitta nya metoder för att arrangera alkoholsmarta pubar, klubbar, baler, sittningar, mottagningsverksamhet och andra festarrangemang.
  • kartlägga alkoholkulturen och bygga upp tydliga strukturer, policys och handlingsplaner för studentkåren som rör sociala arrangemang och alkohol

– Det är väldigt roligt att så många nationer och studentkårer nu ansluter sig till Bästa Festen. Jag är övertygad om att arbetet inom ramen för Bästa festen kommer att resultera i en smartare alkoholkultur och ett mer inkluderande studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Läs mer om Bästa Festen på www.bastafesten.se

För ytterligare information:
Caroline Sundberg, ordförande SFS, kontaktas via Clara Berglund, pressekreterare, 076-673 97 83, e-post: clara.berglund@sfs.se
Magnus Jägerskog, vd IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

Se alla nyheter