Nyhet 16 nov 2016

Nu släpps boken Bästa festen – för en smartare alkoholkultur i studentlivet

Under onsdagen 16 november lanserades boken ”Bästa Festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet”, där kunskap, metoder och konkreta tips från projektet Bästa Festen finns summerat.

– Jag är glad och stolt över den här boken som jag verkligen hoppas kommer leda till en ökad inkludering, ännu roligare och ännu fler fester med en förändrad alkoholkultur inom studentlivet. Jag vill även passa på att tacka alla medverkande kårer och nationer i Bästa Festen, utan deras engagemang hade det inte blivit någon bok, säger Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer.

Projektet Bästa Festen har drivits av Sveriges förenade studentkårer och IQ tillsammans med studentkårer och nationer från hela landet. Under två år har de medverkande kårerna och nationerna skapat ett mer inkluderande studentliv och förändrat alkoholkulturen genom att jobba med allt ifrån hur man arrangerar sittningar till att ta fram nya policy- och handlingsplaner kring alkohol. 

I boken ”Bästa Festen - för en smartare alkoholkultur i studentlivet” finns nu för första gången arbetet inom ramen för projektet Bästa Festen summerat. Initialt kommer boken att distribueras till samtliga kårer och nationer, länsstyrelserna och studenthälsorna runt om i Sverige. Boken finns tillgänglig digitalt på www.bästafesten.se.

– Jag hoppas och tror att alla metoder, tips, övningar, förslag och festknep som finns i boken kommer bidra till en smartare alkoholkultur i studentlivet, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

De kårer och nationer som varit med i Bästa festen och bidragit till boken är: Blekingska nationen, TLTH Lund, LundaEkonomerna, Blekinge studentkår, Gefle studentkår, Jönköpings studentkår, Kungliga Musikhögskolans Studentkår, Linnéstudenterna, Mälardalens studentkår, NTK Umeå, Studentkåren Malmö, Sahlgrenska akademins Studentkår, Studentkåren vid Högskolan Väst, StuFF, Studentkåren Östersund, SöderS, V-Dala nation, Västgöta nation, Uplands nation, Snerkes nation & Norrlands nation.

Kontaktinformation

Caroline Sundberg, ordförande SFS, telefon 08-545 701 05 alt e-post caroline.sundberg@sfs.se

Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt e-post juan-pablo@iq.se

 

Se alla nyheter