För dig som vill veta mer om alkohol

Fakta om alkohol

På iq.se kan du få helhetssyn av alkohol, från vad den gör med kroppen till hur den påverkar samhället, vilket kan vara värdefullt i arbetet med Bästa Festen. Ju mer man vet om alkohol, desto lättare är det att veta hur man ska förhålla sig till den.

Läs mer på iq.se

 

Alkoholprofilen

Att kunna erbjuda människor en lättillgänglig möjlighet att själva få en bild av sina alkoholvanor och eventuella risker med hur man dricker är syftet med webbtestestet Alkoholprofilen. Det ger en första övergripande bild som givetvis inte kan ersätta ett personligt samtal med exempelvis en läkare. Men det resultat man får i webbtestet kan, för den som så vill, tjäna som underlag för fortsatta samtal med någon som kan mer om hur alkohol påverkar den som dricker.

Till Alkoholprofilen