För en smartare syn på alkohol

Varför Bästa Festen?

Studentlivet är för de flesta förknippat med ett intenstivt socialt liv, fest, nya vänner och alkohol. På landets högskolor och universitet finns det ofta traditioner som skapar en kultur där drickande i vissa fall ses som en självklar del.

Under två år har Sveriges Förenade Studentkårer och IQ tillsammans drivit projektet Bästa Festen. Ett projekt som syftat till att skapa en mer inkluderande och smartare alkoholkultur inom studentlivet. En kultur där alkohol finns, men inte behöver stå i fokus. I samarbete med kårer och nationer runt om i landet har vi arbetat för och skapat förändring.

Mycket har hunnit hända på dessa två år och projektet har fått ett väldigt positivt genomslag. Målet med projektet var att, tillsammans med kårer och nationer, utveckla metoder och verktyg för att skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur inom studentlivet.

Vi har samlat lärdomar, konkreta tips och idéer från projektet i en handbok. Ett verktyg för alla som vill skapa förändring för en smartare alkoholkultur inom studentlivet.

Klicka här för att komma till handboken!