Pressmeddelande 16 mar 2015

Nio studentkårer med i Bästa Festen

Nu startar IQ och Sveriges förenade studentkårer (SFS) tillsammans med nio studentkårer och nationer arbetet med satsningen Bästa Festen. Denna satsning syftar till att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med men inte står i fokus.

- Fester där alkohol kan finnas med men inte står i centrum är roliga för fler. Vi är glada att studentkårer och nationer runt om i landet vill ta tag i problemet och arbeta med sin alkoholkultur, säger Rebecka Stenkvist, ordförande SFS.  

De nio studentkårerna och nationerna som medverkar initialt i Bästa Festen är: Blekinge Studentkår, LundaEkonomerna, Kristianstads Nation i Lund, Mälardalens Studentkår, Studentkåren vid Högskolan Väst, Studentkåren Malmö, Studentkåren i Östersund, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och V-Dala nation i Uppsala.

Studentkårerna och nationerna i Bästa Festen kommer arbeta med att: 

  • hitta nya metoder för att arrangera alkoholsmarta pubar, klubbar, baler, sittningar, mottagningsverksamhet och andra festarrangemang.
  • kartlägga alkoholkulturen och bygga upp tydliga strukturer, policys och handlingsplaner för studentkåren som rör sociala arrangemang och alkohol.

- Nu lägger IQ, SFS och de medverkande studentkårerna och nationerna grunden för ett arbete som ska leda till ett alkoholsmart studentliv. Min förhoppning är att så många som möjligt av Sveriges studentkårer kommer att delta i satsningen framöver, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ
Tel 070-227 70 35
E-post: magnus@iq.se

Rebecka Stenkvist, ordförande SFS
Tel: 070-545 70 45
E-post: rebecka.stenkvist@sfs.se


IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. IQ:s verksamhet består av informationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar över 300 000 studenter och doktorander. 

Bästa Festen – för en smartare alkoholkultur i studentlivet, är en satsning som SFS och IQ driver tillsammans, och som bland annat finansieras av Allmänna arvsfonden.

Ladda ner som pdf »

Se alla pressmeddelanden