Saker vi lärt oss

Handboken

I Bästa Festens handbok för festfixare på studentkårer och nationer har vi samlat det bästa från projektet - konkreta tips och idéer för att skapa en smartare och mer inkluderande alkoholkultur inom studentlivet.

Bästa Festens handbok
Via länken ovan hittar du boken som blädderbar PDF. I den kan du även söka på ord och avsnitt. 

Bästa Festens handbok
Via denna länk hittar du boken som en vanlig PDF. 

 

Aktivitetstips

Här lägger vi löpande upp material som vi gemensamt tagit fram inom Bästa Festen. Materialet kan användas som inspiration och stöd i både strategiskt- och praktiskt arbete.

Alkoholpolicy och handlingsplan

En genomtänkt alkoholpolicy och handlingsplan är grunden i kårens / nationens arbete för en smartare alkoholkultur. Här har vi samlat goda idéer och tips på hur man kan lägga upp arbetet och vad som är bra att ta med.
Alkoholpolicy och handlingsplan – tips
Handlingsplan – mall

 

Sittning

Med utgångspunkt i att identifiera framgångsfaktorer för en bra fest har vi tagit fram de 10 bästa tipsen.
10 tips för bästa sitting

 

Inkluderande Mingel

Hur skapas ett välkomnande och inkluderande mingel? Här hittar du några tips!
Mingeltips

 

Långsiktighet

Allt förändringsarbete behöver tid. I Bästa Festens satsar vi på att skapa långsiktighet på en mängd olika sätt. Här hittar du 10 tips för att skapa långsiktighet.
10 tips för långsiktighet